Pod názvem FYREPO naleznete Vám již známé společnosti Rehabilitace UH s.r.o. a RHB care s.r.o., rozšířené o podiatrickou sekci. Tímto Vás zároveň zveme ke spolupráci anebo k návštěvě na našem působišti.