Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům uplynulé konference za velice příjemné setkání a doufáme, že získané informace byly přínosné. Velké poděkování patří všem přednášejícím, za fantastická sdělení z různých oborů. Odborné přednášky nám umožnili nahlédnout do diagnostických, terapeutických i operativních možností současnosti.