Metoda Mc Kenzie (MDT)

McKenzie metoda (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Celosvětově je hojně používána již více než 30 let.

Využívá se k vyšetření a diagnostiku všech oblastí muskuloskeletálního systému. Hodnocení dle McKenzie je tedy vhodné u všech problémů páteře, periferních kloubů nebo svalů.

Klíčovým momentem je vstupní vyšetření – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení přesné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán. Nákladné zobrazovací vyšetření (magnetická resonance, RTG nebo CT) není často vůbec nutné. Certifikovaní MDT odborníci dokáží velmi rychle rozpoznat, zda bude tato metoda pro daného pacienta efektivní.

V pravém slova smyslu je MDT komplexním léčebným přístupem se spolehlivými principy a zásadami. Pokud je systém MDT správně pochopen a aplikován, může být velmi úspěšný.

V MDT Vám terapeut nejprve odebere detailní anamnézu, která je zaměřena na chování a výskyt vašich symptomů. Budete požádáni vykonat určité pohyby a setrvat v některých pozicích. Největší rozdíl od ostatních léčebných metod tkví v tom, že budete požádáni vykonat sérii pohybů, nebudete tedy pohyb dělat pouze jednou, ale opakovaně v sérii. Reakce vašich obtíží a změna rozsahu pohybu vzniklá na odpověď opakování pohybů, poskytne terapeutovi informaci o tom, jak může váš problém kategorizovat.