Akrální koaktivační terapie (ACT)

Zakladatelkou Metody Akrální koaktivační terapie (ACT) je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.  Principy metody ACT jsou založené na současných vědeckých poznatcích motorického učení, pohybových vzorech vývoje dítěte a kvalitě akrálních částí končetin při vzpěru. Součástí ACT je diagnostický systém Akrální koaktivační diagnostika (ACD), ve které jsou popsané metody a testy, kterými se vyhodnocuje kvalita aker a pohybových vzorů.

Základním cílem terapie ACT je napravit naše špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Ačkoli je motorické učení vědomý proces (probíhá na úrovni mozkové kůry), je možné docílit opakováním cvičení jeho osvojení. Pro úspěšné zafixování nového/změněného způsobu provedení pohybu je zapotřebí četných opakování – některé studie uvádějí okolo 2 000 opakování.

Sestavy cvičení metody ACT využívají poloh raného motorického vývoje, kterými jsme si prošli všichni.

ACT  je nejen terapeutickým nástrojem, ale zároveň obohacuje naše motorické schopnosti o tyto, často zapomenuté vzory.