Myofasciální a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints). Jsou to přesně lokalizovaná místa ve stažených kosterních svalech. Tato místa jsou charakterizována spontánní bolestí nebo bolestí při pohybu. V komplexní léčbě bolesti je použití těchto technik základní volbou. Svalové spoušťové body jsou charakteristické pro tzv. myofasciální bolestivý syndrom, který může být spojen s jiným neuromuskulárním onemocněním, mechanickým přetížením nebo psychickým stresem. Je to nejčastější bolestivé svalové onemocnění.

Více informací o Myofasciálních a mobilizačních technikách →

Mobilizace páteře a periferních kloubů

MOBILIZACE KLOUBŮ – je to postupné zvyšování pohybu v kloubu. Provádíme ji jemnými opakovanými pohyby na hranici možného pohybu, tedy těsně před dosažením předpětí v kloubu. Při opakování pohybu se nevracíme do středního nebo výchozího postavení, ale pokračujeme v dosažené hranici pohybu. Během mobilizace cítíme, jak se pohyb uvolňuje a blokáda se buď zmenší, nebo při lehké blokádě zcela zmizí.

Při mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře technikou do správného postavení. Nejčastěji se používá při funkčních kloubních blokádách, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalovým spasmům atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova kloubní vůle , ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.

KINEZIOTEJPING (Kinesio taping)

Kineziotejping je metoda, která se používá na léčené bolesti svalů, vazů a kloubů, ať už se jedná o namožené, natažené či oslabené svaly, různé otoky nebo bolesti kloubů. Touto metodou lze rovněž léčit bolestivé jizvy, stavy po traumatických operacích a široké uplatnění nachází metoda u sportovců všech odvětví.

Kineziotejping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase. Během následujících let se kineziotejping rozšířil do celého světa. Stal se součástí léčby nejen sportovců.

Více informací o Kineziotejpingu →