REBOX – PHYSIO CLASSIC (přístrojová metoda)

CO JE REBOX

Rebox-Physio Classic (dále jen “Rebox”) je neinvazívní transkutánní elektroterapeutický přístroj. Rebox je efektivní v léčbě akutní a chronické bolesti a v rehabilitaci pohybového aparátu a neurologických onemocnění.

Rebox je celosvětově užíván v rehabilitační a sportovní medicíně, fyzioterapii, ortopedii, neurologii a algeziologii. Mezi hlavní efekty reboxové terapie patří analgetický, myorelaxační a antiedematózní účinek.

PRINCIP

V reboxu jsou generovány specifické elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem malé neinvazívní léčebné elektrody, zatímco pacient drží obvykle v ruce druhou válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu.

Díky elektrochemickým změnám v tkáňovém mikroprostředí dochází během několika sekund ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy (antiedematózní efekt), a je pozorovatelný myorelaxační efekt.

ÚČINKY REBOXU

 • Analgetický efekt – ústup bolesti
 • Myorelaxace – uvolnění svalového napětí
 • Antiedematózní účinek – zmírnění otoku

INDIKACE

Rebox je efektivní v těchto hlavních případech:

Léčba akutní a chronické bolesti

 • bolesti zad (vertebrogenní algický syndrom)
 • bolesti kloubů
 • posttraumatické bolesti
 • akutní svalová přetížení
 • entezopatie (úponové bolesti)
 • osteoartróza
 • dna
 • patní ostruhy
 • pooperační bolesti

– Rehabilitace pohybového aparátu

 • svalový hypertonus a spazmy
 • omezená hybnost
 • posttraumatické otoky

-Urychlení hojivých procesů

 • poranění šlach
 • pooperační rány

KONTRAINDIKACE

Obecně by rebox neměl být aplikován v případech, kdy u pacienta nebyla prokazatelně diagnostikována příčina klinických obtíží. Aplikace reboxu by měla být v těchto případech zahájena až po objasnění etiologie chorobného stavu.

Rebox by neměl být aplikován v těchto případech.

– Lokální kontraindikace

 • porušení kožního krytu (otevřená rána, kožní vřed apod.)
 • akutní zánět kůže nebo podkoží
 • hluboká žilní trombóza (diagnostikována nebo suspektní)

– Celkové kontraindikace

 • implantované elektrické zařízení (kardiostimulátor, ICD, hluboká mozková stimulace apod.)
 • těhotenství
 • epilepsie
 • maligní nádorové onemocnění (diagnostikované nebo suspektní)
 • šok a další závažné systémové patologické stavy