Spine 3D

3D Posturální analýza a vizualizace páteře, pomocí neinvazivní infračervené technologie bez radiace.

Spine 3D je koncipované zařízení, které umožnuje optické trojrozměrné zobrazení páteře pomocí neinvazivní infračervené technologie bez radiace. Technologie, kterou používá, na rozdíl od té rentgenové, umožňuje provést opakovanou analýzu stejného objektu, bez jakékoli kontraindikace. Navíc infračervené paprsky umožňují snímání těla za jakýchkoliv světelných podmínek.

Spine 3D je schopen skenovat páteř pacienta i v nepřítomnosti markerů, vždy poskytuje věrné zobrazení páteře. Tento přístroj nabízí různé klinické parametry, jako je analýza držení těla, rozbor skoliózy a všech možných deformací páteře.

Spine 3D navíc poskytuje dostupné informace a úplné zprávy o držení těla, zakřivení páteře (transverzální, frontální a sagitální), rotaci obratlů a postavení pánve. Současně s vyšetřením probíhá i vyhodnocení těžiště těla a s tím související tlaky chodidel.

To vše dělá ze Spine 3D základní zdroj informací pro každého, zdroj informací pro každého, kdo se zabývá správným držením těla, rehabilitacemi, léčbou problémů s páteří a přidružených bolestí pohybového aparátu.