Rs scan

Belgická společnost RSscan International se již od roku 1998 soustředí na sofistikované měření v oblasti sportu a biomechaniky. Víceleté výzkumy, vývoj hardwaru a softwaru, vedly společnost do kruhu odborníků v oblasti Podologie, Ortopedie, Neurologie anebo Fyzioterapie.

Vedle objektivizací na přístroji PodoCam, nabízíme možnost nejmodernější statické a dynamické analýzy posturální stability, rovnováhy a funkce nohy. Pedobarometrická deska footscan®  zvýrazňuje rozpoložení chodidla na plošině obsahující senzory, které měří plantární tlak a síly působící na nohu s frekvencí až 500 Hz. Vedle těchto informací, umožnuje software vyhodnotit dynamiku chůze a zobrazuje polohu těžiště.

Data umožnují vyhodnotit rizikové oblasti a případné přetížení struktur v kinetickém řetězci. Na základě těchto informací dokážeme minimalizovat riziko poranění, případně nastavit vhodnou terapii a v rámci terapii nabídnout individuálně upravené stélky.