Podiatrie

  • vyšetření funkce dolních končetin (DK)
  • klinické vyšetření DK
  • analýza DK v statické a dynamické zátěži na podocamu
  • komplexní diagnostika a analýza pedobarometrickým systémem RSscan
  • nabídka a individuální úprava ortopedických stélek Formthotics

Podiatrie

Obor zabývající se ošetřením onemocnění nohou, jejich anatomií, fyziologií a patofyziologií.

Tento medicínský obor vznikl na začátku 20. století v Americe a následně se rozšířil do všech anglicky mluvících států, aby časem dorazil i do Evropy. V Německu se tento obor nazývá Podologie – z řeckého jazyka podos (noha) a logos (řeč/výuka). Ve světě tento obor spojuje lidi z oblastí Ortopedie, Chirurgie, Neurologie, Revmatologie, Diabetologie, Angiologie, Pediatrie, Rehabilitace, Fyzioterapie, a dokonce i vyškolené pedikérky, které se věnují medicinální péči o nohy.

Více informací o Podiatrii →

PodoCam

Podoskop je diagnostický přístroj pro diagnostiku vad nohou, který umožňuje podrobně hodnotit různě zatížené partie chodidla, odhalit vady drobných kloubů nohy, postavení, tlak a rotaci patních kostí i jednotlivých částí chodidla vůči sobě a v návaznosti na něj také celého pohybového aparátu přes dolní končetiny, pánev, páteř až k hlavovým kloubům.

Více informací o přístroji Podocam →

Rs scan

Belgická společnost RSscan International se již od roku 1998 soustředí na sofistikované měření v oblasti sportu a biomechaniky. Víceleté výzkumy, vývoj hardwaru a softwaru, vedly společnost do kruhu odborníků v oblasti Podologie, Ortopedie, Neurologie anebo Fyzioterapie.

Více informací o Rs scan →

Ortopedické stélky FORMTHOTICS

V poslední době se nám podařilo změnit velikou část přirozeného zemského povrchu, po němž se pohybujeme tisíce let a pokrýt jej tvrdou plochou vrstvou. Za tak krátkou dobu v porovnání s evolučním vývojem se naše noha nepřizpůsobila, a tak se projevují nejrůznější problémy a komplikace pohybového aparátu. Až třetina civilizované společnosti má za svůj život vlastní přímou zkušenost s bolestmi nohou, pat, achilovky, kolen, bederní či krční páteře. Jejich základem může být nesprávné postavení a funkce nohy při stoji, chůzi či běhu.

Více informací o ortopedických stélkách Formthotics →